Den Islandske Frimurerorden

Kort orientering

Frimurerordenen blev indført i Island i 1913, da man stiftede en brødreforening, Edda, i Reykjavík. I 1918 blev den til en instruktionsloge, og den 6. januar 1919 blev Edda til en fuldstændig St. Johannesloge. Siden har man i Island stiftet tolv fuldstændige St. Johannesloger og seks instruktionsloger.

I 1951 blev Den Islandske Store Landsloge til en sjælvstændig anerkendt frimurerorden. Indtil da havde de islandske frimurere arbejdet indenfor Den Danske Frimurerorden. Nu 15. marts 2011 fandtes der 3379 brødre i Island.

Islandske frimurere arbejder efter den „Svenske ritus“ som dominerer i de fire Nordiske lande og findes også i Finland og Tyskland. Den indeholder elve grader som alle anses tilhøre det egentlige frimureri. Denne ritus er til nogen grad forskellig fra frimureriet i de engelsk-talende lande. Men dog findes der naturligtvis mange fælles træk.

Udenlandske frimurere, tilhørende en loge som er anerkendt af Den Islandske Frimurerorden, er hjerteligt velkommen til møder i de islandske loger. Vi ønsker at man bruger sort habit/mørkt tøj, hvid skjorte og sløjfe, og selvom man ikke har sine loge- og gradmærker så kan man dog godt klare sig. Gæsten vil i begyndelsen identificere sig med papirer fra sin loge og på frimurerisk måde.

Man kan her finde information om logemøder, telefonnumre osv. Vær så god at telefonere i forvejen og vores brødre vil glæde sig til at hjælpe.