Den Islandske Frimurer­orden

Kort orientering

Frimurer­or­d­enen blev indført i Island i 1913, da man stiftede en brødrefor­ening, Edda, i Reykjavík. I 1918 blev den til en instrukti­onsloge, og den 6. januar 1919 blev Edda til en fuld­stændig St. Johann­esloge. Siden har man i Island stiftet tolv fuld­stændige St. Johann­esloger og seks instrukti­onsloger.

I 1951 blev Den Islandske Store Lands­loge til en sjælv­stændig anerk­endt frimurer­orden. Indtil da havde de islandske frimurere arbejdet indenfor Den Danske Frimurer­orden. Nu 15. marts 2011 fandtes der 3379 brødre i Island.

Islandske frimurere arbejder efter den „Svenske ritus“ som domin­erer i de fire Nordiske lande og findes også i Finland og Tysk­land. Den indeholder elve grader som alle anses tilhøre det egentlige frimureri. Denne ritus er til nogen grad forskellig fra frimureriet i de engelsk-talende lande. Men dog findes der naturligtvis mange fælles træk.

Uden­landske frimurere, tilhørende en loge som er anerk­endt af Den Islandske Frimurer­orden, er hjerteligt velkommen til møder i de islandske loger. Vi ønsker at man bruger sort habit/mørkt tøj, hvid skjorte og sløjfe, og selvom man ikke har sine loge- og gradmærker så kan man dog godt klare sig. Gæsten vil i begyndelsen identificere sig med papirer fra sin loge og på frimurerisk måde.

Man kan her finde information om logemøder, telefonnumre osv. Vær så god at telefonere i forvejen og vores brødre vil glæde sig til at hjælpe.