Midtsommer fest­møde for frimurere og deres kvinder

Akur­eyri Island– 23. til 24. juni 2017

Kære frimurer­brødre og søstre – Velkommen til Akur­eyri.

Week­enden 23.-24. juni 2017 invit­erer Frimurerne i Akur­eyri til fest. Det årlige midtsomm­ermøde bliver lidt mere festligt end ellers – med en mere omfatt­ende dags­orden, med søstrenes deltag­else før og efter det egentlige frimurermøde.

Register

Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte hann­es­gar­dars@simnet.is.

Midtsomm­ermøde

Formålet med festen er at styrke og udvide vores brodeskab, vores venskab og fællesskab. Endvi­dere mindes vi at der er 300 år fra at United Grand Lodge of England – UGLE – blev oprettet.

Vi venter en del brødre fra andre lande, bl.a. fra England, Skot­land og de Nordiske lande.

I nogle år har idéen gæret – om at det kunne være interessant at holde en stor Midtsomm­er­fest, hvor brødre fra nær og fjern blev opfor­dret til at møde op sammen med søstrene og evt familier. Midtsomm­er­festen i Run, den lokale loge, er belvet afholdt den 24. juni hvert år fra logens start i 1932. Den har altid været populær blandt brødrene. De sidste år er omkring 120 brødre mødt op for at nyde hinandens selskab, mens den lyse somm­eraften hersker udenfor.

Festen starter fredag aften den 23. juni med en reception i Islands flymu­seum ved flyvepla­desen i Akur­eyri. Der bliver budt på en let anretning og under­holdning. Kort før midnat vil der være mulighed for at sejle ud på Øfjorden (Eyja­fjörður) – forhå­bentlig imod midnats­solen.

Om lørdagen kan delta­gerne vælge mellem forskellige ture i nærheden af Akur­eyri, hvor bl.a. de lokale brødre invit­erer gæsterne og søstrene til et kort indblik i deres forkellige hobbies eller interesser. De foreløbige idéer indeholder bl.a. motorcykler, heste, golf og haver. Efter tilmeld­ingen vil de tilmeldte få e-mail der giver mulighed for at give til kende hvilke af disse man kunne tænke sig at deltage i.

Vi har også opfor­dret de lokale brødre til at invitere de brødre der kommer fra andre lande til at overnatte i deres hjem, to nætter unden betaling. Vil man tage et længere ophold, er det på egen regning. Vi hjælper gerne med at finde overnatning og har reser­v­eret en del overnatn­ings­steder i somm­er­huse, bed and break­fast og i små hoteller.

Midtsomm­ermødet starter kl. 17:00 í Frimurer­huset. Efter mødet er der invit­eret til en fest­middag med søstrene. Til fest­middagen vil vores musikalske brødre under­holde.

Selv om vi håber at det bliver en stor fest, er det muligt at vi bliver nødt til at begrænse deltager antallet. Vi opfor­drer derfor interess­erede til at melde sig tidligt og tilmelding i gennem hjem­mesiden fra 15. januar 2017.

Kære brødre, I er hjertelig velkommen til Sct. Johann­eslogen Rún no. 2 i Island!

Eldra efni